Clara pacta – boni amici
(Jasné dohody - dobrí priatelia)

Služby

Služ​by

Obchodné právo

vypracovanie obchodných zmlúv a odborné konzultácie k obsahu zmlúv podľa Obchodného zákonníka

čítať viac  

Právo obchodných spoločností

zakladanie obchodných spoločností, zmeny v obchodných spoločnostiach

čítať viac  

Konkurzy, reštrukturalizácie, osobné bankroty

zastupovanie veriteľov a dlžníkov v rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania

čítať viac  

Správa pohľadávok

zastupovanie klienta v mimosúdnom vymáhaní pohľadávok, ako aj v súdnom konaní

čítať viac  

Nehnuteľnosti

poradenstvo pri kúpe / predaji nehnuteľností (byty, nebytové priestory, domy, pozemky)

čítať viac  

Občianske právo

príprava, pripomienkovanie a poradenstvo pri všetkých druhoch dohôd a zmlúv

čítať viac  

Pracovné právo

právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre zamestnávateľov a zamestnancov

čítať viac  

Dedičské právo

komplexné právne poradenstvo v oblasti dedičského práva

čítať viac  

Rodinné právo

komplexné právne poradenstvo v oblasti rodinného práva

čítať viac  

O nás

Naša Advokátska kancelária pôsobí na trhu od roku 2009.

Zaoberáme sa komplexnými právnymi službami a poradenstvom pre fyzické a právnické osoby, inštitúcie, malých a stredných podnikateľov. Poskytujeme služby vo všetkých oblastiach práva, najmä však obchodného, občianskeho, insolvenčného, korporátneho, rodinného, pozemkového a práva nehnuteľností.

Každý náš klient je pre nás významným partnerom. Prístup ku klientovi je vždy individuálny podľa jeho potrieb. Chránime záujmy našich klientov.

Naša kancelária ponúka odbornosť, promptnosť, inovatívne riešenia, individuálny prístup, plnú angažovanosť vo Vašej právnej záležitosti, efektívnu komunikáciu s klientom, ako aj s protistranou, dodržiavanie najvyššej miery profesionality a etických štandardov, korektnosť, diskrétnosť, lojálnosť, slušnosť, flexibilitu a vysoké pracovné nasadenie.

Maximálna spokojnosť klienta sú naše hlavné priority. 

Kontakty

Kontakty

Telefón a e-mail:

  0905 784 189
  judr.hudak@gmail.com

Kancelária:

Alžbetina 41 
040 01
Košice - mestská časť Staré Mesto


Parkovanie pre klientov vo dvore (Vrátna ulica) zadarmo.

Fakturačné údaje:

Advokátska kancelária JUDr. Rastislav Hudák, s.r.o.
Alžbetina 41
040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
IČO: 52 796 418
DIČ: 2121135115
IČ DPH: SK2121135115

GDPR - Ochrana osobných údajov

Naše webové stránky nepoužívajú žiadne sledovanie úživateľov, formuláre, či sledovanie polohy či iných aktivít. Kompletné GDPR pravidlá v súbore .pdf na prezretie nižšie.

GDPR dokument